รบกวน ขสมก.พิจารณาให้รถประจำทางวิ่ง ถ.สุขาภิบาล5 - ถนนรามอินทรา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวน ขสมก.พิจารณาให้รถประจำทางวิ่ง ณ ถ.สุขาภิบาล5 เขตสายไหม เนื่องด้วย ถ.สุขาภิบาล5 เขตสายไหม กทม. ยังไม่มีรถของ ขสมก.ทำการวิ่งในเส้นทางดังกล่าว ทำให้การเดินทางเข้าไปยัง ถ.สุขาภิบาล5 มีความลำบากมาก ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก และยังมีสถานที่ราชการ โรงเรียน ตั้งอยู่มาก เช่น สำนักงานเขตสายไหม , โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม,โรงเรียนวัดหนองใหญ่ , ไปรษณีย์ออเงิน , เคหะชุมชนออเงิน ,แฟลตตำรวจถนอมมิตร รบกวนทาง ขสมก.พิจารณาให้ช่วยนำรถประจำทางของ ขสมก.มาวิ่งให้บริการเส้นทาง ถนนสุขภิบาล5 - ถนนรามอินทราด้วยครับ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องอาศัยเส้นทางดังกล่าวมีความสะดวกปลอดภัยและ ลดค่าครองชีพในส่วนของการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ