รถเมล์ 166 ศูนย์ราชการฯ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เปรียบสาย 166 ศูนย์ราชการฯ และ ปากเกร็ด-เมืองทอง -ศูนย์ราชการมีรถน้อยกว่า ไม่เหมือน ปากเกร็ด-เมืองทอง โดยใน 1-5นาที รถปากเกร็ดฯ จะเข้าท่ามา 2-3 คัน ในขณะที่ศูนย์ราชการฯไม่มีเลย -มาช้าตลอด มาสายตลอด ด้วยปริมาณรถที่มีน้อยอยู่แล้ว ในช่วงเวลาเร่งรีบไปทำงาน ตื่นปกติเพื่อมารอรถศูนย์ราชการฯ ที่เลทถึง 30 นาที (ใน 5วันที่ทำงานสายถึง 2 วัน 40% จาก 100%) (มาตรฐานการเดินรถอยู่ตรงไหน?) ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มจำนวนรถให้เยอะขึ้น (เมื่อเทียบกับ ปากเกร็ด-เมืองทอง)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 166 ศูนย์ราชการ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ