เรื่องระบบ gps

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อไรจะมีการนำมาใช้ครับ เห็นมีติดตั้งจอทีวีแต่ไม่มีการนำมาใช้ เสียดายงบประมาณครับ อยากให้พิจารณาครับ 1. ให้ทำแอพ บอกตำแหน่งว่ารถแต่ละสายอยู่บริเวณไหน เพื่อประชาชนจะได้ใช้ตัดสินใจ เช่นรถเมล์ที่จะนั่งใกล้ถึงแล้วขึ้นรถเมล์หรือถ้าอยู่ไกลตัดสินใจเดินทางวิถีอื่น 2. อาจมีสีที่ระบุตำแหน่ง ถ้าคนแน่น จุดสีแดง คนน้อยสีเขียว 3. คำนวนรัยะเวลาที่รถเมล์จะมาถึงคราวๆ ปัจจุบัน google map มีการระบุเวลามานานแล้ว โดยการประมาณ หากรถติดอาจช้ากว่าแต่ก็ช่วยในการตัดสินใจและการใช้ชีวิต ขอบคุณครับ อยากให้พัฒนาครับ ใช้เทคโนโลยี ปรับปรุงระบบขนส่ง ขอบคุณครับ เป็นคำแนะนำครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ