นโยบายปฏิรูป ขสมก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1.เป็นนโยบายที่แย่ที่สุดที่เคยเห็น-รู้มา จะสร้างความสับสนให้ผู้ใชบริการ จะทำให้ผู้ใข้ลำบากมากขึ้น จำเป็นต้องแจ้งผู้ให้นโยบายเพื่อให้ทบทวน 2. คนใช้บริการส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ จำยาก ต้องจำใหม่หมดทุกสาย วุ่นวายตาย 3.คราวก่อนเปลี่ยนปอ.1 เป็น 501 ก็ดีแล้ว แต่อย่าขยับเลข เลขใหนไม่มี ก็เว้นไว้ไม่ต้องจำมาก 3.ต้องทำแบบสอบถามผู้ใช้ที่ใช้ รถเมล์ แล้วจะรู้ว่าไม่มีใครอยากให้เปลี่ยน เลขสาย หรือเป็นภาษาอังกฤษ 4.การเปลี่ยนเส้นทาง ขอให้ทำนน้อยที่สุดและตามความจำเป็น 5.การเปลี่ยนสีรถ ไม่มีประโยชน์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และทำให้ผู้ใช้สบสน ต้องจำใหม่

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ควบคู่กับการให้บริการในเส้นทางเดิม เพื่อประเมินการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้ทาง Facebook การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม. หรือ WWW.Facebook.com/Bus Reroute BBK/ ขอบคุณที่ใช้บริการ