ขอให้รถจอดป้ายตรงข้ามปากทางลำลูกกา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากการที่ป้ายจอดรถรับส่งผู้โดยสารชั่วคราวหน้าบริษัทสยามนิสัน ตรงข้ามตลาดปากทางลำลูกกาถูกรือศาลาออก ทำให้ไม่มีที่หลบแดด หลบฝนทำให้ลำบากมาก แต่ถัดไปอีก100 เมตร ตรงข้ามปากทางลำลูกกามีป้ายรถเมล์ถาวรของ ขสมก. อยู่แล้วทำไม ไม่จอดที่ป้ายรับส่งผู้โดยสารที่จุดนั้นละครับ แล้วนำป้ายยกเลิกป้ายชั่วคราวที่สยามนิสสันนั้นเสีย จึงเรียนมาโปรดพิจรณาด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า การกำหนดจุดจอดป้ายรถประจำทางเป็น อำนาจหน้าที่ของเทศบาลท้องถิ่นร่วมหารือประชุมกับ สน. พื้นที่ด้วยกัน เพื่อกำหนดจุดจอดและแก้ปัญหาการจราจรหรืออาจเชิญตัวแทนจาก ขสมก. เข้าร่วมพิจารณาด้วยก็ได้ ทางขสมก.ไม่ขัดข้อง มีหน้าที่บังคับให้พนักงานขับรถ จอดรถตามป้ายที่กำหนดในพื้นที่ ที่มีป้ายจอดรับส่ง ให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ