ประทับใจบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 1 กันยายน 2560 ขึ้นรถเมล์สาย 107 ปรับอากาศ จากตลาดคลองเตบยเวลาประมาณ 5:20 น. เมื่อรถลงจากทางด่วนที่ดินแดงเข้าป้ายแรกเพื่อส่งผู้โดยสาร รถเมล์ได้จอดสนิทเทียบป้ายเป็นเวลานานกว่าปกติ สร้างความแปลกใจ จึงมองไปที่ประตูรถ พบชายดิการใส่ขาเทียมกำลังขึ้นรถเมล์ และรถเมล์ก็จอดสนิทจนกระทั่งชายพิการนั่งกับที่อย่างเรียบร้อยจึงค่อยออกรถ เป็นอีกครั้งที่พบว่าพนักงาน ขสมก ก็มีหัวใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.