511 เป็นรถเมล์ที่ไม่คิดจะรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มีความจำเป็นต้องขึ้น 511 ไปทางสุขุมวิท คือป้ายน้ำเงินเเละเเดง. เเต่ประสบปัญหาหลายครั้งที่ไม่ยอมเข้าป้าย โบกก็ไม่รับ เบื่อมาก เมื่อไหร่จะปรับปรุงสักที!!!!!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถ สาย 511 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ