สอบถาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นสาย 80 จากตลาดบางขุนศรีมาเพชรเกษม77 ราคาแตกต่างกันมากแต่ล่ะวัน บางวัน 13บาท บางวัน15 บาท บางวัน19 บาท บางวัน 21 บาท เลยไม่เข้าใจว่าตกลงราคากี่บาทกันแน่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.ขอเรียนว่าได้ตรวจสอบแล้วจาก ตลาดบางขุนศรี - เพชรเกษม77 ราคา 19 บาทนั้นเป็นราคาที่ถูกต้อง ตามอัตราค่าโดยสารที่กรมขนส่งทางกำหนด (เฉพาะรถปรับอากาศ สาย 80 ของ ขสมก.) หากพบ พกส.เก็บค่าโดยสารไม่ตรงตามอัตราดังกล่าว ขอรายละเอียด วัน เวลา รถมุ่งหน้าไปไหน เบอร์รถ ทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว เพื่อจะได้เรียกพนักงานมาอบรมกำชับและลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แนะนำบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความสะดวกและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ