พนักงานปล่อยรถ ผู้หญิง รูปร่างผอม terminal 2 สนามบินดอนเมือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานปล่อยรถผู้หญิง รูปร่างผอมที่ terminal 2 สนามบินดอนเมืองขาด service mind 1.นักท่องเที่ยวถามว่ารถไปอนุสาวรีย์นึป่าว ตัวเองตอบ No แล้ว Yes นักท่องเที่ยวเลยถามอีกทีว่าตกลง yes or no เธอเลยชี้ป้ายข้างรถ แล้วพูดใส่อารมณ์ประมาณว่า ไม่เห็นป้ายเหรอ เขียนว่าอนุสาวรีย์ 2. คนไทยถามว่าไปหมอชิตมั้ย แล้วเพื่อนอีกคนบอกว่าจะไป taxi เธอพูดใส่อารมณ์ว่า taxi เชิญข้างหน้าเลย 300 อันนี้ 2 คน 60 จะไปมั้ย การท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นหน้าตาของประเทศ ควรหาคนที่มีใจรักการบริการมาทำงาน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ