อยากให้เพิ่มเส้นทางจากสุทธิสารไปถนนพระราม6

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มเส้นทางจากตลาดห้วยขวาง ผ่านถนนสุทธิสาร และเข้าไปถนนพระราม6บ้างครับ เดินทางไปทำงานจากสุทธิสารไปแถวโรงพยาบาลรามาต้องนั่งรถ2ต่อตลอดเลย เสียทั้งเงินและเวลาด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ