กระเป๋ารถยูโร 168 เก็บค่าโดยสารเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เลขข้างรถ 2-44082 เลขทะเบียน 12-5230 โดยปกติขึ้นรถจากป้ายราชานุกูลไปลง อเล็กซานเดอร์ จะราคา 15 บาท แต่มาวันนี้ เก็บ 17 บาท เลขตั๋วรถ 9942387

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ