ชื่นชมคุณเปีย เรืองยศ สาย73ก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ศุกร์ ที่7 กรกฏาคม 2560 ขึ้นสาย 73ก. หน้า Central World ฝนตกรถติดนานมาก ยืนนานมาก ได้รับความมีน้ำใจจากคุณเปีย พกส.ที่เรียกให้ไปนั่งที่มีคนกำลังจะลง ไม่ได้ดีใจที่ได้นั่ง แต่รู้สึกปิติที่พกส.คนนี้ไม่เพียงทำหน้าที่เก็บค่าโดยสารอย่างดี พูดจาดีแล้ว ยังมีความใส่ใจ สังเกตในผู้โดยสาร เพราะส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นพนักงานจะคอยบอกผู้โดยสารเมื่อมีที่นั่งว่างด้านหลัง ขอชื่นชมและขอบคุณคุณเปีย เรืองยศ ขอให้รักษาความดีมีความน้ำใจกับผู้โดยสารอย่างนี้ตลอดไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ