175 รอนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอสาย 175 ที่จรัญฯ37 มาเกือบ ชม. ยังไม่เห็นมาสักคัน เห็นแต่สาย 56, 57, 80, 68, 40, 42 มาบ่อย แถมรถว่าง น่าจะเพิ่มจำนวนสาย 175 นะครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 175 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ