สาย 142 รบกวนช่วยปรับปรุงให้มีจำนวนรถถี่ขึ้นไม่ให้รอเกิน 30 นาที ด้วยค่ะ เดือดร้อนมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไปทำงานสายเกือบทุกวัน ช่วงเช้าและเย็นเวลาประมาณ เจ็ดโมง และ ห้าโมงเย็น รบกวนช่วยปรับปรุงให้มีจำนวนรถถี่ขึ้นไม่ให้รอเกิน 30 นาที ด้วยค่ะ เดือดร้อนมาก ขอบคุณค่ะ

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง เราจะแจ้งไปยังเขตการเดินรถที่ดูแลรับผิดชอบรถโดยสารประจำทาง สาย 142 ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด***ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.