ปัญหาผู้ขับขี้ใช้โทรศัพย์ขณะขับขี่รถส่ธารณะ สาย 42-41

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เนื่องจากผู้ขับขี่ใช้โทรศัพย์พูดคุยตลอดการเดินรถและส่งเสียงดังรวมทักมารยาทในการขับขี่ที่สุดแย่รวมไปถึงการไม่มองความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนดังนั้นช่วยพิจารณาหน่อยนะครับ ผมนั่งสายนี่ทุกวัน เจอแบบนี้ทุกวันที่ผมขึ้นรถสาย 42-41 ประจำ รวมถึงการแซงรถที่บางครั้งหวาดเสียจนแทบพลิกค่ำ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งก็ไม่อยากร้งเรียนแต่จากการทำสถิติที่นั่งรถสาย42 ในเวลาสามเดือนเจอเหตุการณ์แบบนี้ของรถสาย 42-41 ทุกครั้งที่ได้โดยสาร

เรียนคุณ อมรเทพ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 42-41 ทะเบียน 14-5987 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.