ปอ.8ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายวิ่งเลนกลสง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปอ.8 เวลาประมาน 20.15 น. วันที่ 4/10/60 ไม่จอดป้ายวิ่งเลนกลางหน้าป้ายยูเนี่ยนมอลล์ ฝั่งขาออก ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงให้จอดโบกแล้วก้อวิ่งเลนขวา เป็นหลายรอบ ไม่เห็นเคยแก้ปัญหาอะไรได้จรืง เป็นแต่ขึ้นราคาค่าโดยสาร

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.8 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ