สาย 39 พนักงานขับรถ สูบบุหรี่บนรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 39 23-151 วันที่ 03/10/60 เวลา 07.50น. ช่วงจตุจักร-อารีย์ พนักงานขับรถ สูบบุหรี่บนรถ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 39 สูบบุหรี่นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ