ร้องเรียนสาย93

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย93 เลขข้างรถ 2-80062 1ตค2560 22:44 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณถนนพญาไท หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝั่งขาออก ทั้งที่โบกให้เห็นชัดเจนในระยะที่จอดไดัทัน ช่วยดำเนินการด้วย เป็นมาหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะรถเมล์ฟรี และวันเดียวกัน สาย93 กะเช้าปล่อยรถแย่มาก รอบริเวณลำสาลี เวลา 11:00-12:00 ไม่มีรถมาเลย ไม่ทราบว่าเสริมบางกะปิหมดหรืออะไร แต่ช่วยปล่อยรถทางยาวสี่พระยาด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 93 เลขข้างรถ 2-80062 ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ