รถเมล์เอกชนร่วมบริการ สาย 1 เลขข้าง 1-4

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เดินทางจากเจริญกรุง- ถนนตก เวลาประมาณ 16:20น- 17:05น. ระหว่างทาง พนักงานขับรถสูบบุหรี่เป็นที่รบกวนผู้โดยสารอย่างมาก รวมทั้งพนักงานเก็บเงินปล่อยผมยาวสยาย เวลารถเคลื่อนที่ผมปลิวดูไสวสวยงามดี แต่คิดว่าคงไม่เหมาะขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ หลักฐานการร้องเรียน 1. ตั๋วโดยสารเลขที่ 719013 ราคา 9฿ 2. รูปถ่ายด้านข้างคนขับ ขณะสูบบุหรี่ แต่มุมกล้องเห็นเพียงกิริยา 3. รูปพนักงานเก็บเงิน ภาพไม่คนดีเพราะแอบถ่าย ไม่ทราบว่าจะแนบรูปรายการที่ 1,2 และ 3 ให้ได้อย่างไร น่าจะเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยนะคะ

เรียนคุณ รัตนา กุพยพรรณ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤตริรรมของพนักงานประจำรถโดยสารสาย 1-4 ทะเบี่ยน 15-2020 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้ร่ับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเร่ียนมาเพื่อทราบ .