ร้องเรียนมารยาทของพนักงานเก็บเงินรถเมล์สาย29

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 หนูได้ใช้บริการรถเมล์สาย 29 ทะเบียนหนูไม่รู้ว่าเลขไหนระหว่าง 1-50525 กับ 12-0843 เพราะหนูนั่งหลังๆมองไม่ค่อยเห็น แต่พนักงานมีลักษณะเป็นผู้หญิงอ้วนมีไฝที่แถวๆแก้ม/คางข้างขวา หนูแค่ถามว่าไปยูเนี่ยนมอลล์ราคาเท่าไหร่ หนูพูดน้ำเสียงปกติมาก แต่พนักงานใส่หูฟังอยู่ เลยถอดออกแล้วตะคอกบอกราคาหนูมา หนูสะดุ้ง เพื่อนหนูก็สะดุ้ง คนทั้งรถก็หันมามอง พนักงานดูอารมณ์เสีย หนูคิดว่าอาชีพทำงานบริการไม่ควรตะคอกใส่ลูกค้า พูดดีๆก็ได้ ขอให้ช่วยจัดการอบรมเรื่องนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เบอร์ข้างรถ เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 29 เบอร์ 1-50525 คันดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี พูดจาให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามใช้น้ำเสียงแบบนี้อีกกับผู้ใช้บริการ ทาง ขสมก.ได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานคันดังกล่าว เป็นเวลา 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ