พนักงานขับรถสาย 20 พูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 17.20 น. เห็นรถสาย 20 เลขข้างรถ 5-44061 ทะเบียน 12-5036 จอดที่อู่พระสมุทรเจดีย์ จึงได้ถามพนักงานขับรถว่า คันนี้ออกใช่มั้ยครับ พนักงานตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดและไม่สุภาพว่า " ถ้ารถคันนี้ออก มันก็ออกอ่ะครับ มีอยู่แค่คันเดียว " ที่ถามเพราะเคยมีกรณี สาย 20 จอดที่อู่พระสมุทรเจดีย์แค่ 1 คัน แต่ปรากฏว่า รถคันนั้นไม่ใช่รถที่ออกในเวลานั้น ต้องรอคันถัดไป และบางครั้งจอดไม่ตรงป้ายทำให้ผู้โดยสารต้องวิ่งไปขึ้นในระยะไกล จึงขอรบกวนผู้เกี่ยวข้องพิจารณาและช่วยอบรมสั่งสอนมารยาท กับพนักงานขับรถคันนี้ตามวันและเวลาดังกล่าว ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 20 เลขข้างรถ 5-44061 ในวันเเละเวลาดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และห้ามใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ กับผู้ใช้บริการ เช่นกรณีนี้อีก หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ