สาย 95 ขับรถฝ่าไฟแดง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 30/9/2560 เวลาประมาณ 22.47 รถเมล์สาย 95 หมายเลข 1-50040 เที่ยวกลับจากบางกะปิไปบางเขน เนื่องจากแยกศรีบูรพามีการซ่อมถนนตั้งแต่22.00จึงมีการปิดช่องเดินรถจากสามช่องเหลือ1ช่อง บริเวณหน้างานซ่อม รถจึงติดมากเพราะรถทุกคันต้องเบี่ยงมาอยู่เลนซ้ายสุด เมื่อสัญญาณไฟขึ้นสีแดง สาย 95 คันดังกล่าวขับรถออกเลนส์ขวาสุด(เป็นเลนเลี้ยวขวา) แล้วขับรถฝ่าไฟแดง ตบเข้าเลนซ้ายสุด แล้วขับออกไปเลย รถเมล์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนรถทุกคันนะครับ จึงขอร้องเรียนมา ณ ที่นี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 95 เบอร์ข้างรถ 1-50040 ในวันและเวลาดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และห้ามขับน่าหวาดเสียว หรือกระทำกรเช่นนี้อีก หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ