สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 15, 30, 32, 39, 59, 123
บางลำพู (ถนนข้าวสาร)
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 15
เสาชิงช้า
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 12, 35, 42
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตดอนเมือง วัดพรหมรังษี
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 129
ศูนย์การค้าสยามสแควร์
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 514, 501
พระที่นั่งอนันตสมาคม (พระบรมรูปทรงม้า)
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 70, 72
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 18, 515
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 18, 70, 515
ซาฟารีเวิลด์
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 26, 71, 501, 197, 197
ตลาดนัดจตุจักร
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 26, 27, 34, 77, 517, 52, 59, 77, 104, 108, 134, 136, 502, 517
เยาวราช
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 1, 40, 53, 501
ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 142, 508, 511, 536
พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 25, 102, 142, 508, 511, 536
สถานตากอากาศบางปู
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 25, 102, 142, 508, 511, 536
เกาะเกร็ด
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 32, 52, 152
สวนสนุกดรีมเวิลด์
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 523
ตลาดมหาชัยเมืองใหม่
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 140, 141, 140
สีลม
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 1, 15, 16, 36, 75, 93, 115, 514, 514
ประตูน้ำ
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 11, 23, 38, 58, 60, 62, 72, 93, 139, 140, 511
ตลาดน้ำตลิ่งชัน
สายรถประจำทางที่ผ่าน:
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 1, 15, 30, 32, 39, 53, 59, 82, 203, 501, 508
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 1, 47, 53, 82, 501, 508
วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร
สายรถประจำทางที่ผ่าน:
วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 37, 47
วัดเบญจมบพิตร
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 72
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 15, 39, 47, 68, 511
วัดสุทัศน์เทพวราราม
สายรถประจำทางที่ผ่าน:
สวนหลวง ร.9
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 133, 206, 207
สวนลุมพินี
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 13, 22, 45, 47, 109, 115, 141, 149
สวนงูสภากาชาดไทย
สายรถประจำทางที่ผ่าน: 45, 47, 50, 67, 76, 115, 141

Pages