ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 11/12/2561 ็H-61-Z-PA-0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ
2 11/12/2561 H61ZPA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ ปี พ.ศ. จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ ปี พ.ศ. จำนวน 2 รายการ
3 07/12/2561 H60ZPA0001 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,712.45 บาท (วงเงินไม่เกิน 1 แสมบาท) สิทธิชัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,712.45 บาท (วงเงินไม่เกิน 1 แสมบาท) สิทธิชัย
4 07/12/2561 H60YPA0035 ว่าจ้างทำเบาะนั่งด้านหลังรถทะเบียน อร-1492 (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท )สิทธิชัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ว่าจ้างทำเบาะนั่งด้านหลังรถทะเบียน อร-1492 (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท )สิทธิชัย
5 07/12/2561 H60YPA0032 จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) สิทธิชัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) สิทธิชัย
6 04/12/2561 4-61-Z-PA-0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท
7 04/12/2561 H-61-Z-PA-0002 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ
8 04/12/2561 161ZPA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อธงชาติและตราสัญลักษณ์ 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อธงชาติและตราสัญลักษณ์ 2 รายการ
9 04/12/2561 H61ZPA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
10 03/12/2561 161ZPA0001 ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1ซ่อมเครื่องโทรสาร(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1ซ่อมเครื่องโทรสาร
11 03/12/2561 H61YPA0039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 รายการ
12 03/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าปิดจมูก จำนวน 68,460 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าปิดจมูก จำนวน 68,460 ชิ้น
13 03/12/2561 161ZPA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องนับเหรียญ กปด31 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องนับเหรียญ กปด31
14 03/12/2561 ็H61YPA0038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คประตูไม้ จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วีธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คประตูไม้ จำนวน 1 รายการ
15 03/12/2561 4-61-Y-PA-0001 การประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จำนวน 18 รายการ ของ เขตการเดินรถที่ 4
16 03/12/2561 ็H61YPA0041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น 3M ขนาด 2"X 9 เมตร จำนวน 4 ม้วน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น 3M ขนาด 2"X 9 เมตร จำนวน 4 ม้วน
17 03/12/2561 H61YPA0040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
18 03/12/2561 ็H61YPA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฟรีออนซ์ จำนวน 2 ท่อ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฟรีออนซ์ จำนวน 2 ท่อ
19 30/11/2561 4-61-X-PA-0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท เขตการเดินรถที่ 4
20 30/11/2561 ประกาศผู้ชนะขอรับสิทธิเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถด้วยระบบ GPS ประกาศเชิญชวน PDF icon ประกาศผู้ชนะขอรับสิทธิเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถด้วยระบบ GPS

Pages