ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 21/06/2562 ประกาศผู้ชนะการขายรถโดยสารปลดระวางปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 230 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
2 25/09/2561 5-61-9-PO-0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้ประจำสำนักงาน เดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon khngaich_k.y.2561.pdf
3 21/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้ากระสอบ จำนวน 1000 ใบ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้ากระสอบ จำนวน 1000 ใบ
4 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างเดินสายไฟและติดตั้งหน่วยวัดไฟฟ้า กปด.18 (อู่กำแพงเพชร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างเดินสายไฟและติดตั้งหน่วยวัดไฟฟ้า กปด.18 (อู่กำแพงเพชร 2)
5 20/09/2561 6618PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 10 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 10 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
6 20/09/2561 กจซ.175/2561 ลว.20 ก.ย.2561 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560
7 20/09/2561 H619PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
8 20/09/2561 H619PA0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ
9 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 1 คัน
10 20/09/2561 6618PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซ่อมอุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซ่อมอุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)เขตการเดินรถที่ 6
11 20/09/2561 6618PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
12 19/09/2561 H616PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
13 18/09/2561 4-61-9-PA-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท เขตการเดินรถที่ 4
14 18/09/2561 1619PA0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 2 รายการ
15 18/09/2561 1619PA0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ
16 18/09/2561 1619PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 จำนวน 9 รีม (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 จำนวน 9 รีม
17 18/09/2561 1619PA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ
18 18/09/2561 4-61-8-PA-0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท เขตการเดินรถที่ 4
19 18/09/2561 11/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างตัดเสื้อลำลองพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะประกวดราคาว่าจ้างตัดเสื้อลำลองพนักงาน จำนวน 13,719 ตัว
20 18/09/2561 H-61-9-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ

Pages