ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบความคุ้มค่าจากการเดินรถดดยสารประเภทต่าง ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 ราคากลาง
22 25/10/2560 ราคากลางว่าจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสารประจำทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิธีเฉพาะเจาะจง 423,421.00 ตารางราคากลาง, รายละเอียดคุณลักษณะสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร, ตัวอย่างป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร
23 25/10/2560 ราคากลางว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ วิธีเฉพาะเจาะจง 428,400.00 ราคากลางจ้างทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 7 อู่ท่าอิฐ
24 19/10/2560 ประกาศราคากลาง เช่าที่ดินบริเวณถนนทางเข้า-ออก ตรงข้ามตึกฝ่ายการช่าง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 2,116,940.00 ราคากลาง
25 16/10/2560 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ Line Printer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,487,300.00 ราคากลาง
26 05/10/2560 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3 เขตการเดินรถที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,748,090.00 ราคากลาง
27 07/09/2560 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและไมดครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 407,500.00 ราคากลางเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน

Pages