ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 12/12/2560 ราคากลาง เช่าพื้นที่เพิ่มเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าและวางท่อน้ำประปา อู่กำแพงเพชร 2 เขตการเดินรถที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,870,860.00 ราคากลาง
2 07/12/2560 จ้างรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง 310,500.00 ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย เขต 3
3 06/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 8,000 เล่ม วิธีเฉพาะเจาะจง 359,520.00 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
4 01/11/2560 ราคากลาง ซื้อเครื่องโรเนียวเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ขดร.8) วิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00 ราคากลาง.
5 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบความคุ้มค่าจากการเดินรถดดยสารประเภทต่าง ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 ราคากลาง
6 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ(รถเมล์ฟรี) เดือน ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา 1 เดือน
7 25/10/2560 ราคากลางว่าจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสารประจำทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิธีเฉพาะเจาะจง 423,421.00 ตารางราคากลาง, รายละเอียดคุณลักษณะสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร, ตัวอย่างป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร
8 25/10/2560 ราคากลางว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ วิธีเฉพาะเจาะจง 428,400.00 ราคากลางจ้างทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 7 อู่ท่าอิฐ
9 19/10/2560 ประกาศราคากลาง เช่าที่ดินบริเวณถนนทางเข้า-ออก ตรงข้ามตึกฝ่ายการช่าง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 2,116,940.00 ราคากลาง
10 16/10/2560 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ Line Printer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,487,300.00 ราคากลาง
11 05/10/2560 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3 เขตการเดินรถที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,748,090.00 ราคากลาง
12 07/09/2560 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและไมดครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 407,500.00 ราคากลางเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน