วารสารล้อหมุน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลของ ขสมก.

ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2567 จำนวน 608,156 คน

 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2567 จำนวน 608,156 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2567 จำนวน 608,156 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 17 มิ.ย. 67 จำนวน 608,156 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567 จำนวน 462,846 คน

ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567 จำนวน 462,846 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567 จำนวน 462,846 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 10 - 16 มิ.ย. 67 จำนวน 4,152,309 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2567 จำนวน 509,383 คน

ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2567 จำนวน  509,383 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2567 จำนวน  509,383 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 10 - 15 มิ.ย. 67 จำนวน 3,689,463 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567 จำนวน 630,229 คน

ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567 จำนวน  630,229 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567 จำนวน  630,229 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 10 - 14 มิ.ย. 67 จำนวน 3,180,080 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567 จำนวน 632,196 คน

ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567 จำนวน 632,196 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567 จำนวน 632,196 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 10 - 13 มิ.ย. 67 จำนวน 2,549,851 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ


คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

บัตรร่วม รถไฟสายสีแดง X BMTA

ขสมก. จัดเดินรถเสริมพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
ภาพประกอบ Entry Thailand
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ