ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย

ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 515 เขตการเดินรถที่ 6 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3 3. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 4 ราย

ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 4 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 4 ราย 1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 505 เขตการเดินรถที่ 7 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 517 เขตการเดินรถที่ 8 3. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ Shuttle

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 13 ราย

ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 13 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 13 ราย 1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 520 เขตการเดินรถที่ 1 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 520 เขตการเดินรถที่ 1 3. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 34

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 11 ราย

ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 11 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 11 ราย 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 24 เขตการเดินรถที่ 7 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 62 เขตการเดินรถที่ 4 3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 70

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย

ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 71 เขตการเดินรถที่ 2 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 25 เขตการเดินรถที่ 3 3. พนักงานธุรการจ่ายงาน สาย 70


สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ