ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ขสมก.เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

12164

ข่าวฉบับที่  001 /2564 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564 ขสมก.เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 2 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

136

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 2 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชนไปร่วมสวดมนต์ในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563

03725631

ข่าว ขสมก.ฉบับที่ 037 /2563  ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์

Facebook องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพTwitter องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ