ขสมก.บริการเพื่อสังคม(CSR)

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ขสมก. จัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 1 ตุลาคม 2559

65156

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 40 ปี 1 ตุลาคม 2559 ขสมก.ได้จัดกิจกรรม จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบวชชีพราหมณ์ กิจกรรม CSR พาเด็กเที่ยว และกิจกรรม CSR ไหว้พระ 9 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการตอบแทนสังคม

"คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก"

ภาพประกอบคลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก

กระทรวงคมนาคม เชิญร่วมงานตลาดน้ำ "คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก" ระหว่างวันที่ 5-25 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

ภาพประกอบประกาศรับสมัครพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ภาพที่ 1

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถโดยสาร รถธรรมดา และรถปรับอากาศ จำนวนมาก โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
ภาพสัญลักษณ์กรมการบินพลเรือน
GovChannel