ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวฉบับที่ 030 /2564 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ขสมก. ให้บริการเดินรถตามเวลาปกติ หลัง ศบค. ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว เริ่ม 16 ต.ค.นี้

ข่าวฉบับที่  030 /2564  ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ข่าวฉบับที่  030 /2564 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564   ขสมก. ให้บริการเดินรถตามเวลาปกติ  หลัง ศบค. ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว เริ่ม 16 ต.ค.นี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะให้บริการรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทาง ตามเวลาปกติตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไม่พบพนักงานติดเชื้อฯ

ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไม่พบพนักงานติดเชื้อฯ

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 5 ราย

ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 5 ราย

รายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพนักงาน ขสมก. ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

รายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพนักงาน ขสมก. ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 #ขสมกปลอดภัยมั่นใจให้บริการพนักงานฉีดวัคซีนครบ  

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 5 ราย

ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 5 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 5 ราย #ขสมกปลอดภัยมั่นใจให้บริการพนักงานฉีดวัคซีนครบ  


สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ