ขสมก.บริการเพื่อสังคม(CSR)

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง นิติกร (อัตราจ้าง) จำนวน 25 คน

55623

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  เพื่อปฏิบัติหน้าที่  ในตำแหน่ง นิติกร  (อัตราจ้าง)  จำนวน  25  คน

รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ภาพรับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ภาพที่ 1

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นิติกร(อัตราจ้าง)

ภาพรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นิติกร(อัตราจ้าง)

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) นิติกร (อัตราจ้าง) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2558

ภาพประกอบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2558 ภาพที่ 1

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่ง ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร(อัตราจ้าง)

ภาพประกอบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร(อัตราจ้าง)

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภายนอกเพื่อว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกรสำนักกฎหมายฝ่ายบริหาร จำนวน 5 คน มีกำหนดการจ้าง 1 ปี นั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลากรภายนอกเพื่อว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านคดี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา

ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
ภาพสัญลักษณ์กรมการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์กรมทางหลวง