ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 180 เขตการเดินรถที่ 4 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 189 เขตการเดินรถที่ 6 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 24 เขตการเดินรถที่ 8 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 180 เขตการเดินรถที่ 4_1.1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 180 เขตการเดินรถที่ 4 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 189 เขตการเดินรถที่ 6 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 24 เขตการเดินรถที่ 8 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 134 เขตการเดินรถที่ 7 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 134 เขตการเดินรถที่ 7_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 134 เขตการเดินรถที่ 7 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ภาพประกอบประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 เขตการเดินรถที่ 2 , พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 12 เขตการเดินรถที่ 4 , พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 556 เขตการเดินรถที่ 6 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 เขตการเดินรถที่ 2_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 เขตการเดินรถที่ 2 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 12 ปัจจุบันองค์การได้มอบหมายให้พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบัญชีค่าโดยสาร อู่พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 543 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 1 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

543_1

ประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ................................................ ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม 


สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ