ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

พกส. สาย 141 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 5 พกส. สาย 47 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 4 พกส. สาย 7 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 6 พขร. สาย 4 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 4 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 141 เพศหญิง (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า)  เขตการเดินรถที่ 5_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 141 เพศหญิง (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า)  เขตการเดินรถที่ 5 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 47 เพศหญิง (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) เขตการเดินรถที่

หัวหน้างานตรวจสอบ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 , พกส.สาย 195 เขตการเดินรถที่ 4 , พกส.สาย 47 เขตการเดินรถที่ 4 , พขร. สาย 26 เขตการเดินรถที่ 2 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

หัวหน้างานตรวจสอบ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี หัวหน้างานตรวจสอบ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 195 เพศหญิง (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) เขตการเดินรถที่ 4

กรณี เพจเฟซบุ๊ค“เจ๊ม้อย V Plus” ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 ซึ่งมีประชาชนใช้บริการบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายหนึ่งเป็นจำนวนมาก

กรณี เพจเฟซบุ๊ค“เจ๊ม้อย V Plus_1

เรียน สื่อมวลชนคมนาคม          ตามที่ เดลินิวส์ออนไลน์  ได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 กรณี เพจเฟซบุ๊ค“เจ๊ม้อย V Plus” ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 ซึ่งมีประชาชนใช้บริการบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายหนึ่งเป็นจำนวนมาก พร้อมข้อความ “

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 และพกส.ปอ สาย 4 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 4 ได้รับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

BMTA_Zone 6_01

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 , พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 4 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 4 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 82 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 5 และ พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

bmta Zone 5_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณี พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 82 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 5 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า) , พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย)


รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ