ขสมก.บริการเพื่อสังคม(CSR)

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร (อัตราจ้าง)

ภาพประกอบรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ภาพที่ 1

ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมาย ฝ่ายบริหาร รายละเอียดดังเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันธรรมดาน่าเที่ยว
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
ภาพสัญลักษณ์กรมการบินพลเรือน
GovChannel