ขสมก.บริการเพื่อสังคม(CSR)

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2558

ภาพประกอบขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หน้า 1

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร(อัตราจ้าง)

ภาพประกอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร(อัตราจ้าง)

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร(อัตราจ้าง) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
ภาพสัญลักษณ์กรมการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์กรมทางหลวง