132 จอดส่งคนก่อนป้าย ผู้โดนสารที่ป้ายไม่รับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
18 ก.ย.58 เวลาประมาณ 7.50 รถเมล์สาย 132-25 ป้ายฝั่งตรงข้าม ม.หัวเฉียว จอดส่งผู้โดยสารก่อนถึงป้าย ผู้โดยสารที่รออยู่ตรงป้ายไม่รับ แล้ววิ่งออกเลนส์ขวาเลย