137

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์แอร์ 137 เป็นอะไรไม่จอดป้ายตรงข้าม กกท หลายรอบแล้วค่ะ ทนไม่ไหวจริงๆ พอไม่จอดก็มาขึ้น ตรงลาดพร้าว 112 โบกหน้ารถเลย แมร่งก็ไม่จอด ถ้าขับรถเมย์แล้วไม่จอดที่ป้าย ก็ไม่ต้องขับ เสียความรู้สึก นั่งเสียตังนะค่ะ ไม่ได้นั่งฟรี โมโหมาก