175ช้ามากกว่าปกติ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
2ชั่วโมงไม่เยอะไปหรอครับสำหรับการรอรถเมล์ ถ้าเป็นเวลาเร่งรีบคงไม่ทัน เข้าใจว่าเส้นจรัญรถติดแต่อยากจะให้รถเมล์สาย175 มีเพียงพอต่อการบริการมากกว่านี้ หรืออาจเพราะใช้เวลานานเกินไปในการขับขี่ทำให้รอนานมากๆ