รถเมล์สาย 187 คิดค่าโดยสารเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
13 พย.57 เดินทางจากวัดเสมียนนารีไปBTS พญาไท คิดค่าโดยสาร 18 บาท แต่วันที่ 12 นั่งสายเดียวกันคิดค่าโดยสาร 16 บาท