พนักงานเก็บเงินสาย12 แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หยาบคาย ด่าผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนพนักงานเก็บเงินสาย12 เลขข้างรถ 12-32 เป็นผู้หญิง วันที่ 05 ตุลาคม 2560 ตอนเช้าเวลา 07.45 จากสุโขทัยไปอนุสาวรีย์ พนักงานเก็บเงินตะโกนด่าทอผู้โดยสารด้วยไม่สุภาพ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ผู้โดยสาร มีการพูดยุแยงคนขับรถว่าไม่ต้องรีบนะ ไปช้าๆ เพื่อประชดประชันผู้โดยสารและคำไม่สุภาพอีกหลายคำ แสดงออกถึงความไม่มีมารยาทในการให้บริการ ไม่ให้เกียติผู้โดยสาร ควรที่จะพูดความความสุภาพ ต้อนรับผู้โดยสารดีๆ มันเต็มก็ไม่ต้องจอดรับค่ะ สมกับเป็นผู้ให้บริการ ไม่ใช่แสดงกริยาไม่สุภาพแบบนี้ และวันนั้นรถโดยสารไม่ได้แน่นมาก คนก็ยืนกันตามปกติไม่ได้ขวางทางขึ้นประตูเลย แต่เขาก็ตะโกนด่าอย่างเดียวให้ขยับเข้าไปข้างใน ทั้งๆที่มันเต็มแล้ว ถ้ามีคนขึ้นมาถ้าคนไม่แน่นมากทุกคนก็ขยับให้กันอยู่แล้ว แต่พนักงานเก็บเงินกับด่าว่า จะยืนขวางประตูทำไหม บอกให้ขยับเข้าไปข้างใน ด้วยนำเสียงดุ เสียงดัง และก้าวร่้าว เราขึ้นรถมาอารมณ์ดีในตอนเช้าก็มาถูกด่า เราก็เสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะ และเขาก็แสดงกิริยาไม่พอใจ ประชดประชันผู้โดยสารหลายคำ ล้วนแต่เป็นคำไม่สุภาพ พนักงานคนนี้มีคนร้องเรียนไปแล้ว แต่ก็ยังเห็นเขามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่อีก หมายความว่ายังไรค่ะ ไม่ได้เรียกไปตักเตือนหรือไม่มีบทลงโทษต่อพฤติกรรมแย่ๆของเขาหรือคะ เราเห็นหลายครั้งแล้ว น่าจะคัดกรองคนที่พร้อมให้บริการที่ดีกว่านี้ ไม่ต้องการคนที่ไม่สุภาพและก้าวร้าว นะคะ และหวังว่าจะดำเนินการแก้ไขนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ