สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามรถเมล์จากสุขุมวิท 66/1 แยกอุดมสุข ไปแยกอรุณอัมรินทรงค่ะ และเริ่มเที่ยวแรกที่โมงคะ