รถสาย105ขับชิดขวาโบกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติจะนั่งรถเมล์กลับบ้านวันนี้จะนั่ง105กลับจากตรงข้ามศาลแซ่ซิ้มรอจนรถมาแล้วกลับชิดขวาไม่จอดรับ รู้ว่าต้องเลี้ยวขวาแต่โบกก็ไม่รับ รถสายอื่นที่ไปทางเดียวกันก็จอดรับ