สอบถาม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไม88บางคันไม่มาทางลาดหญ้าคะ พอถึงสี่แยกบ้านแขกก็เลี้ยวไปท่าดินแดงเลย