สาย 93 รอนานมาก สองชั่วโมงยังไม่มีรถ(ต้นทาง ม.นักกีฬาฯ)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1/1/2560 ออกมารอรถ 11.00 โมง 12.50 ยังไม่มีรถมาสักคัน แล้วเป็นบ่อยมาก ไม่รู้บริหารกันแบบไหน ควรปรับปรุง