ไม่รับผูู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 185 เลขรถ 026 ไม่หยุดรถจอดรับป้ายก่อนแยกห้วยขวาง ก่อนมุ่งหน้าไปพระราม9