ร้องเรียนรถเมล์สาย 67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมและเพื่อนรอป้ายหน้าโรงเรียนสามเสน โบกแล้วไม่ยอมจอด 2 คัน ในเวลาประมาณ 9.20 และ 9.50