พนักงานเก็บเงินสาย 52

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 52 เลขทะเบียน 11-6135 พนักงานเก็บเงินบริการแย่ แจ้งพนักงานว่าถ้าถึงกงศุลแจ้งด้วเพราะไม่รู้เส้นทาง แต่พนักงานกลับมากหน้าแล้วเมินหนี