189 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
(วันนี้ตอน 7.30 189 รถฟรีไม่ยอมเข้าป้ายแล้วด่าผู้โดยสาร คนขับคนนี้ไม่ยอมเข้าป้ายทุกครั้งที่ขับผ่าน จนจำหน้าได้แล้ว