พนักงานขับรถโดยคึกคะนอง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขณะข้าพเจ้าขับรถมาตามถนนพัฒนาการ ช่วงแนวก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด รถประจำทางสาย 206 หมายเลขทะเบียน 11-9841 หมายเลขข้างรถ 2-80145 ได้ขับแทรกขึ้นมาจากด้านหลังและเบียดรถข้าพเจ้าจนเกือบจะเกิดเหตุเฉี่ยวชน พนักงานขับรถตระหนักดีว่าช่วงก่อสร้างนั้นถนนแคบลง แต่ยังขับขี่โดยคึกคะนองไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมทาง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงร้องเรียนมาเพื่อให้ดำเนินการกับพนักงานขับรถรายดังกล่าว เหตุเกิดช่วงแนวก่อสร้างอุโมงค์พัฒนาการ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 17.35น.