สาย509ไม่จอดป้ายซอยลือชา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถอยู่ซอยลือชา แต่พอรถวิ่งมาจากช่อง5แล้วเห็นว่าแยกอนุสาวรีย์มันไฟเขียวกลับรีบขับไปเลย ไม่ยอมจอดป้ายลือชา คนรอก็เงิบไปดิ อสนร!