ร้องเรียนรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ป้ายทะเบียน 11-8532 ขับรถเร็วมากและจอดไม่ตรงป้าย