แจ้งการใช้คำพูด พนักงาน เก็บ เงินโดนสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 205 วันที่ 27/9/60 เวลา ช่วง 8.20-8.30 ขึ้นรถจาก แยกถนนตกมา ไอซีซี แจ้งการใช้คำพูด พนักงาน เก็บ เงินโดนสารใช้คำพูดไม่เหมาะสม ครับ เหตุการณ คือหยิบ เหรียญ จ่ายเงิน ให้ช้า และพนักงานพูดว่า หยิบทีเดียวเลยก็ได้นะ และ ใช้น้ำเสียงประชดประชัน อาชีพ พนักงานเก็บเงินโดยสารก็ คือ อาชีพ งานบริการ อย่างนึง ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้คำพูดประชดประชัน ผู้โดยสาร แม้ว่าคุณจะ เหนื่อยหรือโมโหใครมาก็ตาม นะครับ รบกวน ตักเตือนด้วยครับ