รถเมล์ฟรี สาย4-สนามหลวง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์ฟรีสนามหลวง-พุทธมณฑลสาย4 ไม่ยอมจอดแวะป้ายระหว่างทาง ขอลงที่พุทธมณฑลสายสามทำท่าเหมือนไม่อยากจอด คนขับหันมาตะคอกใส่ว่าจริงๆไม่จอดป้ายนี้ ช่วยปรับปรุงมารยาทคนขับด้วยนะคะ และขอเสนอให้จอดให้ครบทุกป้ายค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นรถไม่ใช่คนขับจอดตามใจตัวเอง