รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 205 หายไปไหนหมด ช่วงเวลาคนทำงาน ทั้งเช้าและเย็น ไม่มีรถหรือไง ปล่อยรถยังไง รอนาน พอมาก้อแน่นขึ้นไม่ได้ ต้องรอคันใหม่อีก จากไม่สายก้อสาย ต่ำๆการรอ ต้องมี 20 นาที นานมากๆ เป็นชั่วโมง คืออะไร