ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย60 ยูโร ป้ายรามคำแหง30 โบกไม่จอดไม่รู้รีบไปตามควายหายรึไง ช่วงเวลา22.00 รู้สึกไม่ชอบจอดรับป้ายนี้