ทำไมเวลานี้ 522 ไม่มีสักคัน ช้ามาก ชั่วกว่าแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามหัวข้อ เบื่อจัง