รถสาย141 ขาดช่วงนาน รถเต็มขึ้นไม่ได้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถนานมาก ช่วงตอนกลับบ้าน รถเต็มขึ้นไม่ได้ รอคะนใหม่อีกหลายคันกว่าจะขึ้นได้