รอ96กตั้งแต่16.30จนตอนนี้18.00 ยังไม่ได้ขึ้นรถเมเลย นานมากๆๆ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอ96ก. นานมากๆๆ เป็นชั่วโมง2ชี่วโมงยังไม่มาเลย